Blog o social media

Blog zajmujący się tematem reklamy w social media

Placówka psychologiczna w Krakowie

Nasza firma jest prywatną placówką psychologiczną w Krakowie w dzielnicy Prądnik Biały, która specjalizuje się w treningu i terapii metodą EEG Biofeedback. Neurofeedback to w pełni bezpieczna, nieinwazyjna i skuteczna forma rehabilitacji. Trening mózgu cieszy się uznaniem globalnie wśród pedagogów, psychologów , a dodatkowo lekarzy neurologii.

Biofeedback wykorzystuje technikę biologicznego sprzężenia zwrotnego. To odrobinę, jak lustro, gdzie w czasie faktycznym widzimy bioelektryczną aktywność naszego mózgu, tj. rozkład fal mózgowych. Aktywność ta jest przedstawiona za pomocą wykresów i animacji na monitorze pacjenta. Osoba badana przy pomocy terapeuty edukuje się jak wpływać na rozkład swoich fal mózgowych. W terapii Biofeedback wzmacnia się pożądane fale, na przykład beta, SMR , a oprócz tego hamuje te niekorzystne, przykładowo theta czy wysoka beta (beta2). Pożądany stan umysłu jest nagradzany w grze (animacji), czyli przykładowo rzutka trafia do celu czy wyścigówka przyspiesza. W ten sposób następuje wzmocnienie, co w psychologii nazywa się warunkowaniem instrumentalnym. Dodatkowo na pacjenta oddziałuje proces społecznego uczenia się. Regularny trening prowadzi także do kreowania nowych połączeń w układzie nerwowym (tzw. synapsy). To wszystko sprawia, że efekty treningu EEG Biofeedback są trwałe przez wiele lat od zakończenia sesji. Trening Biofeedback jest poprzedzony diagnozą wstępną, tzw. mini QEEG / badanie EEG.
EEG Biofeedback wzmacnia koncentrację, koryguje uwagę i aktywność. Biofeedback uczy radzenia sobie w sytuacjach stresowych (trudnych), ogranicza też impulsywność. Pomaga działać pod presją czasu, co przydatne jest w korporacji. Biofeedback stanowi idealne wsparcie w przygotowaniu się do egzaminów czy matury. Trening EEG stosuje się dla osób dorosłych, nastolatków i dzieci.
Badania naukowe potwierdzają pozytywny wpływ Biofeedback w leczeniu wielu chorób psychicznych i neurologicznych. Neurofeedback jest powszechnie stosowany w leczeniu zaburzeń typu ADHD czy ADD. Skuteczność kliniczna została potwierdzona na poziomie 90 procent. Biofeedback pomaga prócz tego przy padaczce (epilepsja), bólach chronicznych, migrenach oraz moczeniu nocnym.
W naszym gabinecie EEG Biofeedback przy ul. Bałtyckiej 11b w Krakowie jeden trening trwa 60 minut i kosztuje 50 zł. Serdecznie zapraszamy. Zwiększ potencjał swojego umysłu!

Zobacz również: Trening Biofeedback w Krakowie.